NEWS最新消息

NEWS最新消息

2021/06/15 疫情期間參訪須知

🦠寶來服務一直都在
🦠疫情期間如何預約參訪呢?
🦠您可以
      @線上參觀
      @視訊最安全
      @在家連線好安心

🦠 因應疫情目前我們全面改成線上參訪
      可以先到寶來官網
       🔗http://polai.com.tw/page/room/index.aspx
      瞭解所有房型/館內環境/專業照護團隊/月子餐點各項服務 

  🦠可以進一步認識寶來的介紹說明服務內涵
        🔗https://youtu.be/WXoYjzqqsI4

   🦠觀看後若有想更進一步瞭解寶來
        可上FB私訊我,留下您的預產期及聯絡電話
        客服會致電給您❤️❤️❤️❤️